Traduceri si interpretariat

Amadeus Consulting Group este partenerul dumneavoastră ideal pentru servicii de traduceri şi interpretariat, asigurând soluţii lingvistice care vă garantează acces nelimitat la comunicare şi care contribuie la succesul dumneavoastră pe plan internaţional.

Traduceri Juridice

Traducerile juridice implică documente importante care aduc cu sine un grad mare de responsabilitate deoarece o traducere incorectă a anumitor clauze contractuale, termeni şi condiţii ce urmează a fi înaintate instanţelor judecătoreşti poate atrage efecte ireversibile, afectând astfel întreaga desfaşurare a acţiunilor juridice. Documentele din acest domeniu se referă la: contracte, acte notariale, amdendamente, acte constitutive pentru firme, rezoluţii, procese verbale, procuri, caziere judiciare, documente legislative, etc.

Amadeus Consulting Group oferă traduceri juridice realizate de traducători autorizaţi, cu experienţă în acest domeniu şi cunoscători ai terminologiei specifice. Serviciile se adresează atât birourilor şi societăţilor de avocatură şi de profil cât şi persoanelor fizice.

Experienţa acumulată de Amadeus Consulting Group vă oferă certitudinea că, apelând la serviciile noastre veţi avea parte de cele mai bune traduceri, dar şi de punctualitate, acurateţe, confidenţialitate şi nu în ultimul rând de calitate.

Realizam traduceri in:

Te-grabesti? Suna-ne